Skip to main content
SWIRE

Virtuosi from the Hong Kong Chinese Orchestra

Virtuosi from the Hong Kong Chinese Orchestra

Xu Hui, erhu
Zhang Ying, pipa
Wei Shen-fu, sheng
Wu Chih-ting, dizi

 

 

Back